Pliki do pobrania: 

Ogłoszenie 

SIWZ

Załącznik nr 1A - dostawy do apteki 

Załącznik nr 1M - dostawy do magazynu 

Informacja z dnia 16-05-2017r. - zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert na dzień 24-05-2017 r. do godz. 10:00, otwarcie ofert odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10:10. Miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianom.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 18-05-2017r. 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 24-05-2017r. 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych, z dnia 31-05-2017r.