Zapytanie ofertowe na: Usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/30/19

Pliki do pobrania

Zaproszenie

Załączniki do zaproszenia

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 20-09-2019 r.

 

Informacja o unieważnieniu, z dnia 23-09-2019 r.