Przetarg nieograniczony na: „Dostawę nowego, specjalistycznego ambulansu z wyposażeniem medycznym na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego SPZOZ w Lublińcu” Znak sprawy ZP/31/19

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 12-09-2019 r. 

Odpowiedź na pytanie do SIWZ, z dnia 13-09-2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 17-09-2019 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania:435 972 zł brutto.

W wyznaczonym terminie na składanie ofert została złożona jedna oferta:

Ratownik -Ambulanse Sp. z o. o. Sp. k. ul. Konwaliowa 24, 05-110 Jabłonna za cenę 421 323,18 zł brutto.

Zaoferowano także: moc silnika 170 KM, termin gwarancji na pojazd bazowy,zabudowę i sprzęt medyczny 24 miesiące, wielkość zużywanej energii 2,59 MJ/km.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 18-09-2019 r.

 

W dniu 09-10-2019r. wybrany Wykonawca przesłał informację o odstąpieniu od zawarcia przedmiotowej umowy.