Zapytanie ofertowe na: „Najem lokalu dla potrzeb archiwum SPZOZ w Lublińcu” Znak sprawy ZP/32/19

 

Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do zapytania

Wzór umowy najmu

 

Odpowiedzi na pytania, z dnia 11-09-2019r.

Nowy wzór umowy najmu, z dnia 11-09-2019r.

 

Odpowiedź na pytanie oraz informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert, z dnia 12-09-2019 r.

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 16-09-2019 r.

Kwota przeznaczona wynosi: 90 480,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie na składanie ofert została złożona jedna oferta tj. oferta Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. dr. Emila Cyrana w Lublińcu za cenę 27,06 zł brutto/m2. Zaoferowano powierzchnię: 165,66 m2. W związku z powyższym koszt najmu na okres umowy wynosi: 107 586,23 zł brutto.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 18-09-2019 r.