Przetarg nieograniczony na:  „Usługę restauracyjną dla pacjentów SPZOZ w Lublińcu”  Znak sprawy ZP/24B/19

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert, z dnia 10-09-2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 16-09-2019 r.

W wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 16-09-2019 r. do godz. 10:00 została złożona jedna oferta tj. oferta firmy Impel Catering Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław za cenę: 228 359,14  zł brutto.
Termin płatności faktur: 30 dni
Wartość energetyczna: 2300 kcal

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 18-09-2019 r.