Zapytanie ofertowe na: „Dostawę, instalację i konfigurację cyfrowego systemu łączności radiowej  RM SPZOZ w Lublińcu.” Znak sprawy ZP/29/19

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do zaproszenia

 

Zmiana z dnia 21-08-2019r. 

Zmianie ulega termin przesyłania ofert do 28-08-2019 r. do godz. 10:00. Adres e-mail nie ulega zmianie.

Otwarcie ofert w 28-08-2019 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, II piętro, pokój - działu zamówień publicznych

 

Zmiana z dnia 23-08-2019r. 

Zmianie ulega termin przesyłania ofert do 30-08-2019 r. do godz. 14:00. Adres e-mail nie ulega zmianie.

Otwarcie ofert w 30-08-2019 r. o godz. 14:10 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, II piętro, pokój - działu zamówień publicznych

 

Odpowiedzi na pytania, z dnia 27-08-2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 30-08-2019 r.

W terminie na składanie ofert tj. do 30-08-2019 r. do godz. 14:00 została złożona jedna ofert tj. oferta firmy Profesjonalna Aparatura Radiokomunikacyjna "PROFKOM" ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn za cenę 58 825,98 zł brutto. Zaoferowano płatność w 2 równych ratach.

 

Wynik, z dnia 02-09-2019 r.

Złożona oferta firmy Profesjonalna Aparatura Radiokomunikacyjna "PROFKOM" ul. Ratuszowa 7, 10-116 Olsztyn za cenę 58 825,98 zł brutto zstała wybrana jako oferta najkorzystniejsza.