Przetarg nieograniczony na: Usługę restauracyjną dla pacjentów SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/24A/19

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

 

Zmiana SIWZ, z dnia 20-08-2019 r.

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Składanie ofert do 26-08-2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy    ul. Sobieskiego 9, II piętro, Sekretariat Dyrekcji.

Otwarcie ofert w 26-08-2019 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy      ul. Sobieskiego 9, II piętro, pokój - działu zamówień publicznych

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 21-08-2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 26-08-2019 r. 

Kwota przeznaczona: 178 500 zł brutto.

W wyznaczonym terminie na składanie ofert została złożona jedna oferta tj. oferta firmy Impel Catering Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław za cenę 281 399,14 zł brutto.
Termin płatności faktur: 60 dni
Wartość energetyczna: 2300 kcal 

Informacja o unieważnieniu postępowania, z dnia 04-09-2019 r.