Drukuj

Zapytanie ofertowe na:

„Zakup wraz z dostawą: 1) Środków czystości, 2) Dozowników i ręczników „Tork”  dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu.

Znak sprawy ZP/23B/19

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Druk oferty, wzór umowy

Wykaz część 1 - środki czystości

Wykaz część 2 - dozowniki i ręczniki "TORK"

Oświadczenie

Informacja z otwarcia ofert - wykaz złożonych ofret, z dnia 09-08-2019 r.

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych, z dnia 22-08-2019 r.