Zapytanie ofertowe - zawory czerpalne próżni

Dyrekcja SPZOZ w Lublińću zwraca się z prośbą o przesłanie ofert na dostawę zaworów czerpalnych próżni i pozostałego wyposażenia.

Szczegóły i warunki w załączniku poniżej - druk oferty.

Ofertę w formie skanu wypełnionego i podpisanego druku oferty - należy przesłać wyłącznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 05-08-2019 r. do godz. 10:00.

Kryterium oceny ofert: 100% - cena

 

DRUK OFERTY

Informacja z dnia 31-07-2019 r.

Ww. musi być kompatybilne z wielorazowymi pojemnikami FLOVAC FLOW-METER (1,2,3 l) oraz wkładami jednorazowymi FLOVAC stosowanymi z tymi pojemnikami.

 

Odpowiedzi na pytania, z dnia 02-08-2019 r.

  1. Czy Zamawiający pod pojęciem „zawory czerpalne” ma na myśli regulatory próżni (ssaki próżniowe), które posiadają system szybkiego odcięcia siły ssania oraz tuleję, których zadaniem jest pomiar i płynna regulacja podciśnienia ssania przy użyciu pokrętła membranowego? Jeśli tak, prosimy o podanie wymaganych parametrów odnośnie: zakresu regulacji (np. od 0 do - 950 mbar), oraz siły ssania ( np. 115 l/min +/-5 l/min).

Odpowiedź: Tak, zawory czerpalne = regulatory próżni = ssaki próżniowe. Wymagane parametry: zakresu regulacji od 0 do 0,9 bar, siła ssania min 25 l/min

 

  1. Czy w miejscu montażu „zaworów czerpalnych” znajduje się instalacja centralnej próżni, która będzie zasilała urządzenie?

Odpowiedź: Tak w miejscu montażu „zaworów czerpalnych” znajduje się instalacja centralnej próżni, która będzie zasilała urządzenie.

 

  1. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania opisanego w druku oferty: „W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe na miejscu w Szpitalu lub w Serwisie (w tym przypadku Oferent pokrywa koszt transportu zaworów)”? Producent nie wymaga przeglądów okresowych przez dystrybutora, zaleca sprawdzanie urządzania przez personel obsługujący. Rezygnacja z tego wymagania wpłynie na obniżenie wartości oferty, poprzez brak konieczności delegowania pracownika do wykonywania przeglądów.

Odpowiedź: Jeżeli producent nie wymaga przeglądów okresowych – należy złożyć wraz z "drukiem oferty" oświadczenie producenta w tym zakresie. W takiej sytuacji Zamawiający nie będzie wymagał przeglądów okresowych wykonywanych przez Serwis.

 

  1. Wnosimy o podanie wymaganego terminu realizacji usługi dostawy, montażu i szkolenia od momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Termin realizacji dostawy, montażu i szkolenia od momentu przesłania zamówienia przez Zamawiającego wynosi: do 14 dni.

 

Odpowiedzi na pytania, z dnia 05-08-2019 r.

  1. Wnosimy o doprecyzowanie wymagania „...wraz z zaworem odcinającym oraz tuleją”.

-Czy Zamawiający ma na myśli zawór czerpalny który posiada przycisk on/off odcinający ssanie oraz tuleję do podłączenia drenu?

- Czy Zamawiający ma na myśli zawór czerpalny wyposażony w pojemnik bezpieczeństwa, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem, poprzez zawór odcinający w momencie przepełnienia?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

  1. Jeżeli Zamawiający ma na myśli zawór czerpalny wyposażony w pojemnik bezpieczeństwa, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed przelaniem, poprzez zawór odcinający w momencie przepełnienia, czy Zamawiający dopuści pojemnik bezpieczeństwa który nie wymaga dodatkowej tulei, ponieważ posiada zintegrowane wyjście na dren?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. rozwiązanie.

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 05-08-2019r.

W wyznaczonym terminie na składanie ofert zostały złożone 2 oferty:

Oferta nr 1: BL MEDICA sp. z o.o. sp.k. ul.Letnia 2a 72-123 Kliniska Wielkie za cenę 2736,72 zł brutto.

Oferta nr 2: ASMEDICA Sp. z o. o. ul. Nałeczowska 30, 20-701 Lublin za cenę 3799,44 zł brutto. 

Informacja z dnia 07-08-2019 r.

Zgodnie z kryterium oceny ofert tj. 100% -cena, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 firmy BL MEDICA za cenę 2736,72 zł brutto.