Przetarg nieograniczony na: „Usługę restauracyjną dla pacjentów SPZOZ w Lublińcu”  Znak sprawy ZP/24/19

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 18-07-2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 22-07-2019 r.

Kwota przeznaczona wynosi:396 000 zł brutto.
W wyznaczonym terminie na składanie ofert została złożona tylko jedna oferta tj. oferta firmy Impel Catering Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, za cenę 604 633,99 zł brutto.
Termin płatności: 60 dni. Wartość energetyczna: 2300 kcal