Zapytanie ofertowe na: „Dostawę opatrunków specjalistycznych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu" Znal sprawy ZP/21A/19

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Wykaz części

Wzór umowy

Oświadczenie

 

Informacja z otwarcia ofert, wykaz złożonych ofert, z dnia 19-07-2019 r.

 

Wynik, z dnia 25-07-2019 r.