Przetarg nieograniczony na: Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku i innych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/09B/19

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załacznik nr 1 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert, z dnia 09-07-2019 r.