Zapytanie ofertowe na: „Usługę sporządzenia aktualizacji posiadanego programu naprawczego dla SPZOZ w Lublińcu na okres 3 następnych lat, zgodnie z art. 59 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności  leczniczej wraz z analizą działalności”

Znak sprawy ZP/22/19

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Druk oferty

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 02-07-2019 r.

Unieważnienie, z dnia 04-07-2019 r.