Zapytanie ofertowe na: „Dostawę nici  chirurgicznych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu, w okresie od zawarcia przedmiotowej umowy do 30.06.2020 r.” Znak sprawy ZP/15B/19

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Wykaz nici chirurgicznych

Wzór umowy

Oświadczenie

 

Zmiana z dnia 26-06-2019 r.

Dodaje się nową część zamówienia tj. nr 2.

Poniżej wykaz asortymentu - część nr 2.

Ofertę można złożyć na jedną lub na obie części zamówienia.

W związku z wprowadzoną zmianą, zmianie ulega termin przesyłania ofert do dnia 03-07-2019r. do godz. 10:00.

 

Wykaz dot. części nr 2

 

Zmiana z dnia 27-06-2019 r.

W związku z otrzymaną informacją od jednego z Wykonawców, o odstąpieniu od zawarcia Umowy (z poprzedniego zapytania ofertowego), z dniem dzisiejszym dodaje się nową część zamówienia tj. nr 3

Poniżej wykaz asortymentu - część nr 3.

Ofertę można złożyć na jedną, dwie lub na trzy części zamówienia.

W związku z wprowadzoną zmianą, zmianie ulega termin przesyłania pytań tj. do 01-07-2019 r. do godz. 10:00 oraz termin przesyłania ofert do dnia 05-07-2019 r. do godz. 10:00.

 

Wykaz dot. części nr 3

 

Odpowiedzi na pytania, z dnia 03-07-2019 r.

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 05-07-2019 r.

 

Wynik, z dnia 08-07-2019 r.