Zapytanie ofertowe na: „Dostawę chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu,  w okresie od zawarcia przedmiotowej umowy do 30.06.2020 r.” Znak sprawy ZP/16B/19

 

Pliki do pobrania

Zaproszenie

Załącznik nr 1 - wykaz części

Wzór umowy

Oświadczenie

 

Odpowiedzi na pytania, z dnia 19-06-2019 r.

Wykaz złożonych ofert, informacja z dnia 25-06-2019 r.

Wynik, z dnia 26-06-2019 r.