Zapytanie ofertowe na: „Dostawę opatrunków specjalistycznych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu" Znak sprawy ZP/21/19

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Załącznik nr 1 - wykaz części

Wzór umowy

Oświadczenie

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 25-06-2019 r.

Wynik, z dnia 27-06-2019 r.