Przetarg nieograniczony na:

Dostawę opatrunków specjalistycznych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/45A/18

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 24-01-2019 r.

Kwota przeznaczona:6445,10 zł brutto

W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta tj. oferta firmy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. K. ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź za cenę 6872,75 zł

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 30-01-2019 r.