Zapytanie ofertowe na: Usługę wykonywania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw pojazdów specjalistycznych (karetek)  należących do SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/44A/18

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Wzór umowy

Druk oferty

 

W wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do 11-01-2019 r. do godz. 12:00 została złożona jedna oferta tj.

AUTO SERWIS MAREK HENNE ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, za cenę 41 304 zł brutto.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 15-01-2019 r.