Drukuj

Przetarg nieograniczony na: „Dostawę produktów leczniczych i innych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu”  

Znak sprawy ZP/46/18

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 07-01-2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 10-01-2019 r.

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych, częściach unieważnionych i ofercie odrzuconej. Informacja z dnia 17-01-2019r.