Zapytanie ofertowe na: „Usługę serwisu informatycznego oprogramowania komputerowego produkcji ASSECO POLAND SA zainstalowanego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w  Lublińcu, w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.” Znak sprawy: ZP/43/18

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załaczniki do zaproszenia

Wykaz złożonych ofert, z dnia 20-12-2018 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 09-01-2019 r.