Zapytanie ofertowe na: Usługę wykonywania okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw pojazdów specjalistycznych (karetek)  należących do SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/44/18

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Wzór umowy

Druk oferty

 

Zmiana wzoru umowy, z dnia 18-12-2018 r.

Zmianie ulega ust. 4 w par. 5 wzoru umowy, na:

4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury VAT po wykonanej usłudze i odebraniu pojazdu przez Zamawiającego. Wystawiona faktura VAT winna wskazywać ilość roboczogodzin oraz wszystkie wykonywane czynności i użyte części i materiały eksploatacyjne do dokonania naprawy lub przeglądu. Wraz z fakturą VAT za wykonane naprawy należy przekazać kopię pisemnego zlecenia naprawy oraz  przekazać karty gwarancyjne na wymienione części zastępcze oraz udostępnić do wglądu na żądanie Zamawiającego faktury za zakupione materiały.

Odpowiedź na pytanie, z dnia 19-12-2018r.

  1. Proszę o nr vin pojazdu: Renault Master, SLU 9FX9, rok prod. 2017

Odpowiedź: Nr VIN: VF1MA000558848557

 

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego, z dnia 07-01-2019 r.