Przetarg nieograniczony na:

„Usługę sprzątania pomieszczeń szpitalnych wraz z czynnościami pomocniczymi”  Znak sprawy ZP/34B/18

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 14-12-2018 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 730 996,80 zł brutto.

W wyznaczonym terminie na składanie ofert została złożona jedna oferta tj. oferta konsorcjum firm: „Naprzód Sp. z o. o. ” , „Medassist Sp. z o. o. ” oraz „Naprzód Hospital Sp. z o. o”. Cena oferty wynosi: 840 149,04 zł brutto.

Zaoferowano także:

a) 60 - dniowy termin paltności faktur, 

b) jednorazową usługę polimeryzacji (bez dodatkowego rozliczenia)

c) usługę zamgławiania (dodatkowo płatna)

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 17-12-2018 r.