Zapytanie ofertowe na:

"Dostawę 2 szt. defibrylatorów z transmisją EKG dla potrzeb Ratownictwa Medycznego w SPZOZ w Lublińcu"

Znak sprawy: ZP/41/18

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do zaproszenia

 

Odpowiedzi na pytania, z dnia 06-12-2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 10-12-2018 r.

Zamawiający informuję, że w wyznaczonym terminie na składanie ofert została złożona jedna oferta tj. oferta firmy Stryker Polska Sp. z o. o. za cenę 137 999,84 złbrutto.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania wynosiła: 138 000,00 zł.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej