Zapytanie ofertowe na:

"Usługę transportu sanitarnego samochodem sanitarnym z zapewnioną opieką medyczną o standardzie odpowiadającym:

- zespołowi ratownictwa medycznego specjalistycznego,

- transportowi z lekarzem,

- transportowi z ratownikiem medycznym,

- transportowi z sanitariuszem,

dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r."

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do zaproszenia

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 27-11-2018r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosiła 110 500,00 zł 

W terminie na składanie ofert wpłynęła tylko jedna oferta, tj. SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie ul. Kilińskiego 10, 42-200 Częstochowa za cenę 120 700,00 zł brutto.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 20-12-2018 r.