Przetarg nieograniczony na:

Usługę sprzątania pomieszczeń szpitalnych wraz z czynnościami pomocniczymi.

Znak sprawy ZP/34A/18

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert z dnia 21-11-2018 r.

Termin skadania ofert:

Do dnia 2018-11-28, do godziny 10:00,

Termin otwarcia ofert:

Dnia 2018-11-28, godz. 10:10.

Miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 22-11-2018 r. 

Informacja z ofwarcia ofert, z dnia 28-11-2018 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania wynosiła 730 996,80 zł brutto.

W wyznaczonym terminie na składanie ofert została złożona tylko jedna oferta, tj. oferta konsorcjum firm:

Naprzód Sp. z o.o. ul. Żabieniec 46, 31-215 Kraków i Medassist Sp. z o.o. ul. Żabieniec 46, 31-215 Kraków za cenę 801 939,24 zł brutto.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania, z dnia 29-11-2018 r.

Unieważnienie