Zapytanie ofertowe na:

„Obsługa sieci i urządzeń telefonicznych w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Lublińcu, w okresie od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r. Znak sprawy ZP/37/18

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie

Załączniki do zaproszenia

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej