Przetarg nieograniczony na:

„Usługę sprzątania pomieszczeń szpitalnych wraz z czynnościami pomocniczymi”  Znak sprawy ZP/34/18

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert, z dnia 12-11-2018 r. 

Termin składania ofert:
Data: 2018-11-16, godzina: 10:00, 

Termin otwarcia ofert:
Data: 2018-11-16, godzina: 10:10,

Miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianom. 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 13-11-2018 r.

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 16-11-2018 r.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zadania wynosiła:730 996,80 zł brutto.

W wyznaczonym terminie na składanie ofert została złożona jedna oferta tj. oferta konsorcjum firm:

Naprzód Sp. z o. o. ul. Żabieniec 46, 31-215 Kraków i Medassist Sp. z o. o. ul. Żabieniec 46, 31-215 Kraków za cenę 766 962,69 zł brutto. 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania, z dnia 16-11-2018 r.

Unieważnienie