Przetarg nieograniczony na:

„Usługę sprzątania pomieszczeń szpitalnych wraz z czynnościami pomocniczymi”  Znak sprawy ZP/34/18

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert, z dnia 12-11-2018 r. 

Termin składania ofert:
Data: 2018-11-16, godzina: 10:00, 

Termin otwarcia ofert:
Data: 2018-11-16, godzina: 10:10,

Miejsca składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianom. 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 13-11-2018 r.