Zapytanie ofertowe na: "Dostawę odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników Ratownictwa Medycznego SPZOZ w Lublińcu" Znak sprawy ZP/38/18

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do zaproszenia

Odpowiedzi na pytania, z dnia 06-11-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 09-11-2018 r.

 

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego, z dnia 15-11-2018 r.