Zapytanie ofertowe na: Dzierżawę, dostawę i serwis koncentratorów tlenu medycznego dla pacjentów ośrodka domowego leczenia tlenem należącego do SPZOZ w Lublińcu w terminie od dnia 01-01-2019 r. do dnia 31-01-2020 r. 

Znak sprawy ZP/35/18

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załaczniki do zapytania

Informacja z otwarcia ofert, wykaz złożonych ofert, z dnia 24-10-2018 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej