Zapytanie ofertowe na: "Dostawę 130 licencji (tj. wznowienie i rozbudowa) oprogramowania ESET Endpoint Security Suite na okres kolejnych 24 miesięcy dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu" Znak sprawy ZP/33/18

 

Pliki do pobrania

Zaproszenie do składania ofert

Druk oferty

Wykaz złożonych ofert, z dnia 12-10-2018 r.

 

Informacja o wybranej ofercie najkorzystiejszej, z dnia 16-10-2018 r.

 

Zmiana wyniku, z dnia 18-10-2018 r.