Przetarg nieograniczony na: „Usługę restauracyjną dla pacjentów SPZOZ w Lublińcu”  Znak sprawy ZP/28A/18

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 24-09-2018r.

W terminie na składanie ofert tj. do dnia 24-09-2018 r. do godz. 10:00 została złożona jedna oferta tj. oferta firmy Impel Catering Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław za cenę 447 376,66 zł zł brutto.

Zaoferowano różnież: termin płatności faktur wynoszący 60 dni oraz dzienną wartość energetyczną posiłków dla jednego pacjenta 2300 kcal.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 27-09-2018 r.