Zapytanie ofertowe na: Usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z SPZOZ w Lublińcu.

Znak sprawy ZP/30/18

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do zaproszenia

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 24-09-2018 r.

W terminie na składanie ofert tj. do dnia 24-09-2018 r. do godz. 10:00 została złożona jedna oferta tj.: oferta firmy FCC Lubliniec Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 5, 42-700 Lubliniec za cenę 48349,44 zł brutto.

Wynik, z dnia 27-09-2018 r.