Zapytanie ofertowe na: „ Sukcesywną dostawę pojemników i worków jednorazowych na odpady medyczne dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu, w okresie od 01-10-2018 r. do 28-02-2019 r.” Znak sprawy ZP/31/18

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 do zapytania - wykaz pojemników i worków

Druk oferty

Wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert - wykaz złożonych ofert, z dnia 19-09-2018 r.

 

Unieważnienie, z dnia 25-09-2018 r.