Zapytanie ofertowe na: Obsługę techniczną budynków SPZOZ w Lublińcu, znak sprawy ZP/05B/18

Składanie ofert do dnia 22-05-2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, II piętro, Sekretariat Dyrekcji.

 

Pliki do pobrania

Zaproszenie

Załączniki do zaproszenia

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 22-05-2018 r.

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych, z dnia 25-05-2018 r.