Przetarg nieograniczony: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do apteki szpitalnej/magazynu SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/06A/18

 

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1A - dostawy do apteki

Załącznik nr 1M - dostawy do magazynu

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ wraz z informacją o zmianie terminu skłdania ofert do dnia 21-05-2018r. do godz. 10:00.

 

Sprostowanie do udzielonych odpowiedzi:

Grupa pytań nr 5:

2.Pakiet nr A8.1, A8.2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC nie zawierającego ftalanów DEHP. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww. 

Grupa pytań nr 10:

Pakiet A8.1-A8.3. Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ww.

 

Informacja z otwarcia ofert, wykaz złożonych ofert, z dnia 21-05-2018 r.

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych, częściach unieważnionych i ofertach udrzuconych, z dnia 25-05-2018 r.