Zapytanie ofertowe na:

Jednorazowy przegląd systemu oddymiania okien i klap dymowych w budynkach szpitalnych przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu (42-700) 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu zaprasza do składania ofert na jednorazowy przegląd systemu oddymiania okien i klap dymowych w budynkach szpitalnych przy ul. Grunwaldzkiej 9 w lublińcu w/g poniższego zestawienia:

1.Klapa oddymiająca typ AWAK z elektrycznym systemem oddymiania AWAK Sp. z o.o. Komorniki – 1 szt.

2.Klapa dymowo - wentylacyjna MCR-PROLIGHT PLUS E120/150 – 2 szt.+ centrala typ MCR 9705-8A*2 MERCOR S.A. Gdańsk – 1 szt.

3. Klapa dymowo - wentylacyjna MCR-PROLIGHT PLUS E120/200 – 1 szt.+ centrala typ MCR 9705-5A MERCOR S.A. Gdańsk – 1 szt.

4.Okna PCVVEKA SOFTLINE z centralą oddymiania typ RZN 4402-K, D+H MECHATRONIC AG. AMMERSBEK – NIEMCY – 2 szt.

Ww. zakres jest niepodzielny tj. ofertę należy złożyć na całość.

Termin przesyłania/składania ofert cenowych: do 08.05.2018 roku do godz. 10.00 wyłącznie na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ofercie należy podać cenę ryczałtową za ww. usługę oraz dane teleadresowe Oferenta.

Termin płatności:przelew w terminie do 60 dni po wykonaniu usługi, liczony od dnia złożenia faktury wraz z zatwierdzonym protokołem.

Tel. kontaktowy: 500-149-956.

Kryteria oceny ofert: 100 % cena

Termin realizacji: do 7 dni od dnia przesłania pisemnego zlecenia.

 

Informacja z dnia 15-05-2018r. 

W terminie na składanie ofert zostały złożone 3 oferty:

1) A.Z.I.A Alert Janusz Serafin z Zabrza za cenę 725,70 zł brutto,

2) D+H Polska Oddział Katowice z Katowic za cenę 891,75 zł brutto,

3) HAWK Jastrząb Sławomir z Chorzowa za cenę 738,00 zł brutto.

 

Zgodnie z kryterium oceny ofert tj. 100 % cena jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 1 firmy A.Z.I.A Alert Janusz Serafin z Zabrza za cenę 725,70 zł brutto.