Zapytanie ofertowe na:

„Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pod nazwą: Adaptacja części pomieszczeń przyziemia budynku szpitala przy  ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu  na potrzeby apteki szpitalnej.” Znak sprawy ZP/13B/18

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do składania ofert

Załączniki do zaproszenia (tj. druk oferty, wzór umowy)

 

Wykaz złożonych ofert, informacja z dnia 26-04-2018r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 30-04-2018r.