Przetarg nieograniczony na: Dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku do apteki szpitalnej/magazynu  SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/06/18

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik nr 1A do SIWZ (dostawy do apteki szpitalnej)

Załącznik nr 1M do SIWZ (dostawy do magazynu)

 

Informacja z dnia 16-04-2018r.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert do 20-04-2018 r. do godz.11:00 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, II piętro - Sekretariat Dyrekcji.

Otwarcie ofert w 20-04-2018 r. do godz.11:10 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, pokój - dział zamówień publicznych

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 17-04-2018 r.

 

Uwaga: w części nr A11 (paski do glukometrów) zamawiający wymaga zaoferowania/wyceny 270 op. (op.=50 szt.).

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 20-04-2018 r.

 

Uwaga, nastąpiła omyłka pisarska w powyższym wykazie ofert, poniżej prawidłowy wykaz złożonych ofert:

Wykaz złożonych ofert (prawidłowy, błędy zaznaczono na czerwono)

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych, częściach unieważnionych i ofercie odrzuconej, z dnia 25-04-2018 r.