Przetarg nieograniczony na: „Dostawę produktów leczniczych i innych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu”   Znak sprawy ZP/49C/17

 

 

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 06-03-2018r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 09-03-2018r.

 

 

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych i o częściach unieważnionych, z dnia 15-03-2018r.