Zapytanie ofertowe na: „Obsługa techniczna budynków SPZOZ w Lublińcu oraz dostawa filtrów  do central wentylacji i klimatyzacji” Znak sprawy ZP/05/18

 

 

Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zaproszenie w wersji edytowalnej

 

Załączniki do zaproszenia (opis, druk oferty, wzoru umowów itd)

 

 

Zmiana z dnia 02-03-2018r. do wzoru umowy dot. części nr 1 i 2 (tj. zał nr 6 do zapytania):

 

Zmiana dot. par. 1 ust. 10, 11 i 12. Prawidłowy zapis brzmi:

10. Zamawiający wskaże Wykonawcy sklepy i/lub hurtownie, w których Wykonawca będzie składał zamówienia i odbierał zamówiony materiał potrzebny do bieżących napraw i remontów, w imieniu Zamawiającego. Odebrany materiał Wykonawca przekaże do Magazynu Zamawiające celem jego wprowadzenia na stan.

11. Rozliczenia za zakupiony materiał, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający dokonywać będzie bezpośrednio ze sklepami i/lub hurtowniami na podstawie odrębnych faktur.

12. Wykonawca, materiały potrzebne do bieżących napraw i remontów będzie pobierał z Magazynu Zamawiającego.

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert (wykaz złożonych ofert), z dnia 07-03-2018 r.

 

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych (wynik) z dnia 14-03-2018r.