Zapytanie ofertowe na: „Usługę wymiany wykładziny PVC w budynku szpitala SPZOZ w Lublińcu” Znak sprawy ZP/02A/18

 

 

Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zaproszenie (w wersji edytowalnej)

 

Załączniki do zaproszenia

 

 

W wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 23-02-2018 r. do godz. 10:00 została złożona jedna oferta:

1)Zakład Handlowy MIK Sp. j. Michał i Adrian Szwedzińscy 42-700 Lubliniec, ul. Oleska 36 za cenę 56 006,71 zł brutto.

 

 

Informacja z dnia 06-03-2018 r.

Złożona oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Umowa do podpisu zostanie przesłana listem poleconym.