Przetarg nieograniczony na: Dostawę produktów leczniczych i innych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu. Znak sprawy ZP/49B/17

 

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

odpowiedzi na pytania 13.02.2018 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 16-02-2018r.

 

Informacja o ofertach wybranych jako najkorzystnieje i częściach unieważnionych, z dnia 21-02-2018 r.