Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę systemu szpitalnego ASSECO AMMS wraz z dostawą sprzętu komputerowego  dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu”   Znak sprawy ZP/47A/17

 

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 25-01-2018 r.

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych, z dnia 30-01-2018 r.