Zapytanie ofertowe na: „Usługę wymiany wykładziny PVC w budynku szpitala SPZOZ w Lublińcu” Znak sprawy ZP/02/18

 

Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki do zaproszenia

 

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 22-01-2018 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 25-01-2018 r.

 

 

 

 

Informacja z dnia 20-02-2018 r.

Wybrany Wykonawca do dnia dzisiejszego nie podpisał umowy.

Zapytanie ofertowe zostało ogłoszone ponownie.