Zapytanie ofertowe na: Dostawę aparatu KTG dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu, znak sprawy ZP/50/17

 

Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki do zaproszenia

 

 

Poniżej przesyłamy odpowiedzi na pytania:
 
I grupa pytań:

Pytanie 1: Prosimy Zamawiającego o zmianę czasu reakcji serwisu wykonawcy na zgłoszoną awarię w okresie gwarancyjnym z maksymalnie 48 h do maksymalnie 48 h w dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.

 

Pytanie 2: Prosimy Zamawiającego o zmianę czasu dostawy aparatu zastępczego z 24 h na 48 h w przypadku naprawy przekraczającej 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na ww.