Przetarg nieograniczony na: Dostawę opatrunków do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu, znak sprawy ZP/21B/17

 

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 09-01-2018 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert (wykaz złożonych ofert i kwoty przeznaczone), z dnia 12-01-2018 r.

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych, z dnia 16-01-2018 r.