Przetarg nieograniczony na: „Rozbudowę systemu szpitalnego ASSECO AMMS wraz z dostawą sprzętu komputerowego, serwera oraz urządzenia UTM dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu”   Znak sprawy ZP/47/17

 

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

 

Informacja z dnia 08-01-2018 r. o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

 

Następuje zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

 

Składanie ofert do dnia 16-01-2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, pokój nr 68 ( Sekretariat Dyrekcji).

Otwarcie ofert w dniu 16-01-2018 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego – SPZOZ w Lublińcu, przy ul. Sobieskiego 9, pokój nr 61.

 

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 12-01-2018 r.

 

Załącznik do odpowiedzi z dnia 12-01-2018 r.

 

 

 

Informacja z otwarcia ofert, z dnia 16-01-2018 r.

 

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych i częściach unieważnionych, z dnia 17-01-2018 r.