Przetarg nieograniczony na: „Dostawę produktów leczniczych i innych do apteki szpitalnej SPZOZ w Lublińcu”   Znak sprawy ZP/49/17

 

 

Pliki do pobrania:

 

Ogłoszenie

 

SIWZ

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 04-01-2018 r.

 

 

Wykaz złożonych ofert, informacja z otwarcia ofert, z dnia 10-01-2018 r.

 

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych, z dnia 12-01-2018 r.

 

 

Informacja z dnia 17-01-2018 r.

 

Załącznik do informacji z dnia 17-01-2018 r.