Zapytanie ofertowe na: „Dzierżawę, dostawę i serwis koncentratorów tlenu medycznego dla pacjentów ośrodka domowego leczenia tlenem należącego  do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu” Znak sprawy ZP/48/17

 

Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki do zaproszenia

 

 

 

Informacja z dnia 22-12-2017 r.

 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie firmie: Aero-Medika Sp. z o. o. z Warszawy za cenę brutto oferty 17 447,00 zł.