Zapytanie ofertowe na: „Obsługę sieci i urządzeń telefonicznych w budynkach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w  Lublińcu, w okresie od 01-01-2018  r. do 31-12-2018r. Znak sprawy ZP/40/17

 

 

Pliki do pobrania:

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Załączniki do zaproszenia (druk oferty, wzór umowy itd)

 

 

 

Informacja z dnia 22-12-2017 r.

 

Zamawiający informuje, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, jako najkorzystniejszą ofertę wybiera ofertę firmy DAWPOL Dawid Sadlok za cenę 9600 zł brutto.